ภาพบรรยากาศการแนะนำการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถีสกลนคร

ภาพบรรยากาศการแนะนำการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถีสกลนคร

ภาพบรรยากาศการแนะนำการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถีสกลนคร โดยนักท่องเที่ยวได้รวมกลุ่มเพื่อเที่ยวตามรอยกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี จังหวัดสกลนคร จุดประสงค์ในการท่องเที่ยวนี้เพื่อส่งเสริมรายได้ภายในชุมชน โดยการเที่ยวตามหมู่บ้านต่างๆ และอุดหนุนผลิตภัณ์ชุมชน เช่น ผ้าคลุมไหล กระเป๋า ที่ผลิตจากผ้ายอมคราม และผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่นอีกมากมาย