พระราชตําหนักภูพานราชนิเวศน์

พระตําหนักภูพานราชนิเวศน์ ตั้งอยู่กลางเทือกเขาภูพาน ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เป็นสถานที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ตลอดจนพระราชวงศ์

ซึ่งตำแหน่งของพระตำหนักนี้ถูกเลือกโดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยพระองค์เอง ในช่วงปีพ.ศ. 2518 ซึ่งถือเป็นพื้นที่สีชมพูที่มีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์กบดานหลบซ่อนอยู่ ดังนั้นการสร้างพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์นอกจากจะไว้เป็นที่ประทับทรงงานช่วยเหลือประชาชนในภาคอีสานแล้วยังหมายถึงสัญลักษณ์ของการควบคุมจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญไว้อีกด้วย

บริเวณที่ตั้งเป็นป่าไม้ร่มรื่น มี ไม้ดอกไม้ประดับตกแต่งไว้อย่างสวยงามในระหว่างที่ไม่ได้ประทับอยู่ที่พระตําหนัก อนุญาตให้ประชาชน ทั่วไปเข้าเยี่ยมชมชั้นนอกได้ได้ทุกวัน หากต้องการชมพระตำหนักชั้นใน ต้องทําหนังสือถึงสํานักเลขาธิการพระราชวัง พระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน กรุงเทพฯ 10200 และเมื่อได้รับหนังสือตอบรับแล้วจึงจะเดินทางไปชมได้

ภาพบรรยากาศ

การเดินทาง

ที่ตั้งตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ตามเส้นทางสายสกลนคร-กาฬสินธุ์ (ทางหลวงหมายเลข 213) ห่างจากตัวเมืองสกลนคร 13 กม. มีทางแยกเข้าไปทางด้านขวามือ