ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านโนนหัวช้าง

น้ำผลไม้

น้ำหมากเม่า

น้ำมะขามป้อม

น้ำสมอไทย

แยม

ไอศกรีมหมากเม่า

มะขามหวาน

ผักผลไม้ตามฤดูกาล เช่น ผักหวาน

พันธุ์ไม้ เช่น กื่งลำไย ลิ้นจี่ หน่อกล้วย กิ่งหวาย

บ้านโนนหัวช้าง มีผลผลิตทางเกษตรมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นหมากเม่า มะขามป้อม สมอไทย เอามาแปรรูปในชุมชน จนกลายมาเป็นน้ำผลไม้ 100%และก็ไวน์