ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านโนนหอม

ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านโนนหอม

เอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว โดยนำเสนอเรื่องราวที่สร้างสรรค์และน่าสนใจ มีความเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชนท่องเที่ยว มีความโดดเด่นเฉพาะถิ่น มีการนำเสนอเรื่องราวผลิตภัณฑ์ได้อย่างสร้างสรรค์น่าสนใจ คือ ชุดภูไท ผ้าสะไบขิด พวงกุญแจตุ๊กตาภูไท ผ้าย้อมคราม ผ้าลายมุก จักสาน ฯลฯ  รูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว มีข้อมูลสำคัญของสินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชน ครบถ้วน และชัดเจน ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สามารถสร้างความพอใจให้กับลูกค้าและยอดจ่ายตามราคาเพื่อซื้อความพอใจนั้น ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ มีต้นทุนการดำเนินงานี่เหมาะสม ผลิตภัณฑ์สามารถเป็นของฝาก หรือของที่ระลึกได้  ความพร้อมเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะพร้อมเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน หรือผ่านการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่ง ผลิต และผลิตภัณฑ์สามารถผลิตซ้ำได้ในปริมาณและคุณภาพใกล้เคียงกัน มีความสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้ต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นมีคุณภาพเท่าเทียมหรือใกล้เคียงกัน อีกทั้งยังมีมีช่องงทางงการตลาดพร้อมข้อมูลของสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ที่จำหน่ายในชุมชน นอกชุมชน หรือออนไลน์ ทาง www.Thaitambon.com  Factbook  line และช่องทางการตลาดที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ได้ง่าย มีข้อมูลสินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อนำเสนอลูกค้า/นักท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นเด่น ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

1.  ข้าวต้มมัด ผลิตโดย กลุ่มแม่บ้าน
2. กระหรี่พั๊ฟ ผลิตโดย กลุ่มแม่บ้าน
3.  ชุดภูไท ผลิตโดย กลุ่มทอผ้า
4.  ผ้าสะไบขิด ผลิตโดย กลุ่มทอผ้า
5.  กระเป๋าฝ้าย ผลิตโดย กลุ่มแม่บ้าน
6.  เสื่อกก ผลิตโดย กลุ่มแม่บ้าน
7.  พวงกุญแจตุ๊กตา ผลิตโดย. กลุ่มทอผ้า
8. ผ้าพันคอย้อมคราม ผลิตโดย กลุ่มทอผ้า
9.  ผ้าลายมุก ผลิตโดย กลุ่มทอผ้า
10.  ผ้าห่มลายดอกแก้ว ผลิตโดย กลุ่มทอผ้า
11.  ผ้าขาวม้า ผลิตโดย กลุ่มทอผ้า
12.  จักสาน ผลิตโดย กลุ่มจักสาน
13.  ผ้าพื้นเมือง ผลิตโดย กลุ่มทอผ้า