ผลิตภัณฑ์บ้านโคกสามัคคี

๑.ตระหร้าหวายลายขิด
๒.เสื่อกกลายโบราณ
๓.ผ้าห่ม
๔.ผ้าขาวม้า
๕.ตระกร้าพลาสติก
๖.กระเป๋าจากก
๗.กล่องกระดาษจากกก
๘.จายรองแก้วจากกก
๙.หมวก
๑๐. สานเปลญวน
๑๑. ผ้าทอพื้นเมือง