ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านหนองผือ

1.ถุงสปันบอนด์

2.ถุงผ้าสปันบอน

3.ผ้าถุงครามมุก

4.ผ้าคลุมไหล่

5.ถุงหนองความมุก

6.ถุงพ่ออุ่น โพทา

7.ถุง บ้านหนองผือ

8.เสื่อทอมือบ้านหนองผือ

9.สไบผ้าครามมุก

10.กระเป๋าสะพาย

11.กระดาษดิจิตอล

12.ผ้าครามมุกบ้านหนอนผือ

13.พวงกุญแจ

14.ผ้าพันคอ