ผลิตภัณฑ์ของชุมชนหมู่บ้านพันนา

ผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้าบ้านพันนา

ผ้าฝ้ายย้อมคราม ของกลุ่มแสดงออกถึงลวดลายและเอกลักษณ์แสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสยงของจังหวัดสกลนคร ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่อนุรักษ์ลวดลายดั้งเดิมและประยุกต์ลวดลายใหม่ๆผสมผสานกันไปตลอดจนแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ตามความต้องการลูกค้าเป็นหลัก

ผ้าย้อมคราม

เป็นผ้าย้อมจากน้ำครามที่ผ่านกระบวนการที่สลับซับซ้อนและผู้ย้อมต้องมีทักษะด้านการย้อมคราม ที่เกิดจากการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากคนรุ่นก่อนสู่รุ่นปัจจุบัน โดยผ่านการวิจัยแบบท้องถิ่น หรือการ ทดลองผิดทดลองถูกในระดับภูมิปัญญา จนสามารถสั่งสมประสบการณ์และถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังได้ การย้อมผ้าด้วยครามจะได้เนื้อผ้าสีคราม สวยแบบธรรมชาติ และครามได้ผ่านการทดสอบจากคนรุ่นก่อนแล้วว่ามีคุณสมบัติป้องกันแสงอัลตร้า ไวโอเลต (UV) ได้เป็นอย่างดี

ผลิตภัณฑ์เด่น ได้แก่

ผ้าอเนกประสงค์สีธรรมชาติ

ผ้ามัดหมี่ลายโบราณ

ผ้ามัดหมี่ลายคลื่นสลับสี

ผ้าคลุมไหล่

ผ้าฝ้ายย้อมคราม

ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย อาทิ เสื้อบุรุษ เสื้อสตรี กระเป๋า และอื่นๆ