ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านหนองแข้

1.  ผ้าไหมมัดหมี่ย้อมคราม 2. ผ้าไหมมัดหมี่
3. ผ้าคลุมไหล่ 4. ผ้าพันคอไหม
5. ผ้าขาวม้า 6. ผ้าเช็ดมือ
7. ผ้าพันคอย้อมสีธรรมชาติ 8. กระเป๋าผ้าคราม
9. กระเป๋าผ้าไหม 10. เสื้อเย็บมือ
11. ผ้าเช็ดหน้าย้อมคราม 12. ผ้าพันคอคราม
13. พวงกุญแจผ้าไหม