ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านสวนสรรค์

 

ผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี

เสื่อกก
หมวกไหมพรม
กล้วยฉาบ
กระติบข้าวจากต้นกก
ปลาร้าบอง
รองเท้าผ้า
ไข่เค็ม
น้ำเม่า
ไข่เยี่ยวม้า
ไวน์เม่า

ผลิตภัณฑ์ที่จะพัฒนาเป็นของฝาก

เมี่ยงปลาสวนสวรรค์ เมี่ยงปลาสวนสวรรค์เป็น อาหารที่มี “หนึ่งเดียวในประเทศ “หากทําให้อยู่ใน สภาวะ “สุญญากาศ” จะสามารถเก็บรักษาได้นานถึง 15 วัน แต่หากพัฒนาให้บรรจุในกระป๋องจะสามารถเก็บไว้ได้นานหลายเดือน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนขอการ รับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สละอินโดนสายน้ำผึ้งแปรรูป เนื่องด้วยสละอินโดสาย น้ำผึ้งเป็นของขึ้นชื่อของบ้านสวนสวรรค์ ชาวบ้านจึงพัฒนา ผลิตภัณฑ์แปรรูปขึ้นมา ขณะนี้ได้ ผลิตภัณฑ์แล้ว 2 ผลิตภัณฑ์ คือ สละลอยแก้ว และสละแก้ว (เหมือนมะพร้าว แก้วแต่ใช้สละแทน)

ผลิตภัณฑ์จากมันหวานญี่ปุ่น เนื่องบ้านสวนสวรรค์ เป็นผู้ผลิตมันหวานญี่ปุ่น จึงมีแนวคิดในการเพิ่มรายได้ ให้ชาวบ้านและเพิ่มราคาให้มันหวานญี่ปุ่นจึงนํามันดังกล่าวมาแปรรูปเป็นของฝาก เบื้องต้น ได้ 1 ผลิตภัณฑ์คือ มันหวานญี่ปุ่นทอด

น้ำสกัดสมุนไพร เนื่องบ้านสวนสวรรค์เป็นหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง และยังเป็นหมู่บ้านสมุนไพรจึงทําให้ เกิดแนวคิดทําน้ำสมุนไพรสกัดเย็น มีฤทธิ์ขับสารพิษ ออกจากร่างกาย ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนขอการรับรองจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไม้กวาด เป็นผลิตภัณฑ์ในโครงการไทยนิยมยั่งยืน ที่สนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้

ผลิตภัณฑ์จากกก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดมาจากการทําเสื่อกก โดยการนําเสื่อกก มาเปลี่ยนรูปแบบเป็นกระเป๋ากก และ มู่ลี่กก เป็นต้น