ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านโพนแพง

1.ถุงผ้าโพนแพง

2.ถุงผ้าโพนแพงสาน

3.ถุงกระดาษโพนแพง 6*9

4.ถุงกระดาษโพนแพง 13.7*8.5

5.ถุงกระดาษโพนแพง กลุ่มทอถือ 13.7*8.5

6.ถุงกระดาษโพนแพง 13.7*8.5

7.ผ้าคลุมไหล่

8.หมอนรองคอ

9.ป้ายแท็ก กลุ่มผ้าทอมือ บ้านโพนแพง

10.ป้ายแท็ก กลุ่มทอผ้า บ้านโพนแพง

11.สายคาดกล่องผ้าทอมือบ้านโพนแพง