ผลิตภัณฑ์ชุมชน

1.ผ้าครามลายศิลาแลง (ลายประจำหมู่บ้าน), ผ้าพันคอคราม, ผ้าคลุมไหล่คราม
2.ผ้าขาวม้า
3.ไข่เค็มสมุนไพร (ใบเตย, อัญชัญ, พญาช้างดำ)
4.กล้วยตากสมุนไพร
5.ผ้าย้อมเปลืองไม้
6.หมวกจากฝ้ายเข็นมือ ผลิตภัณฑ์จากผู้พิการ (ใบละ 350 บาท)