ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านแพด

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

1. ผลิตภัณฑ์ OTOP ของบ้านแพด มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว โดยนำเสนอเรื่องราวที่สร้างสรรค์และน่าสนใจ ดังนี้
ผ้าขาวม้า
ผ้าเช็ดมือ
ปลอกหมอน
กระเป๋า
พวงกุญแจ
ผ้าห่ม
ผ้าพันคอ
ยางรัดผม
เสื้อผ้าขาวม้า
เครื่องจักสาน

2. ผลิตภัณฑ์ OTOP ของบ้านแพด ทุกผลิตภัณฑ์ สามารถผลิตซ้ำได้ในปริมาณและคุณภาพใกล้เคียงกัน
3. ผลิตภัณฑ์ OTOP ของบ้านแพด ทั้ง 10 ผลิตภัณฑ์มีช่องทางการตลาดพร้อมมีข้อมูลของสินค้าที่จำหน่ายทั้งตลาดในชุมชน ภายนอกชุมชน รวมถึงช่องทางออนไลน์ต่างๆ
4.บ้านแพด มีเมนูอาหารท้องถิ่นที่หลากหลายและที่น่าสนใจให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเมนูอาหารมีดังนี้
หมอน้อย 3 คำ
อ่อมฮวก
อ่อมสาวผู้ดี
แกงหน่อไม้
ชุดสำรับอาหาร 1 ชุด