ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านห้วยบาง

1.  ผ้าขาวม้า
2. ผ้าลายสี่เขา
3. ผ้าสไบลายเม็ดหวาย
4. เสื่อพับ (250บาท)
5. แชมพูน้ำยาล้างจาน (มะกรูดมะนาว อัญชัน)
6. สเปรย์กันยุง
7. ลูกประคบ (300 บาท)
8. น้ำมันไพร
9. กระเป๋าผ้า
10. พวงกุญแจ (35 บาท)
11. ยาหม่องน้ำมันตะไคร้หอม
12. กระติบข้าว
13. หวายสด
14. ชุดภูไท
15. กะหยั่ง
16. ผ้าลายเกล็ดเต่า
17. หวายดอง
18. พวงกุญแจเม็ดหวาย