ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านห้วยกอก

 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผ้ามัดหมี่ สไบขิด
ผ้าขาวม้า
ผ้าห่มลายดอกแก้ว

1.สไบขิด ห้วยกอก

2.ถุงผ้าทอห้วยกอก

3.ถุงกระดาษห้วยกอก 6*9

4.ผ้าคลุมไหล่

5.ถุงกระดาษห้วยกอก กลุ่มทอผ้า 13.7*8.5

6.ผ้าขาวม้า

7.หมอนปักลายบ้านห้วยกอก

8.เสื่อเตยป่าทอมือ บ้านห้วยกอก

9.สายคาด

10.ป้ายแท็ก กล่มทอผ้า บ้านห้วยกอก (หมอนขิด)

11.ป้ายแท็ก หมอนปักลาย บ้านห้วยกอก

12.ป้ายแท็ก กลุ่มทอผ้า บ้านห้วยกอก (ผ้ามัดหมี่)

13.ป้ายแท๊ก ผ้าขาวม้า บ้านห้วยกอก

14.ป้ายแท็ก กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยกอก (หัวซิ่น, ตีนซิ่น, ผ้าห่มทอมือ)