ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านลาดค้อ

ผ้าครามราชวัตร
ผ้าไหมมัดหมี่
เสื่อหญ้าหางกา
ผ้าพันคอคราม
ตุ๊กตาวัว
พวงกุญแจวัว
กระเป๋าผ้าคราม