ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านน้ำพุ

บ้านน้ำพุ, สกลนคร, โพนนาแก้ว, ข้อมูลทั่วไป, แปลงผักลอยน้ำ, Sakon Nakorn, OTOP, นวัตวิถีสกล, นวัตวิถี, ชุมชน OTOP, ผลิตภัณฑ์,