ผลิตภัณฑ์ของชุมชนหมู่บ้านนาเชือก

ผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้าบ้านนาเชือก

1. หมอนอิง
2. หมอนน้องควาย
3.หมอนรองคอ
4. หมวกผ้าย้อมมูลควาย
5. เสื้อแปรรูปย้อมมูลควาย
6. กระเป๋าผ้าย้อมควาย
7. ผ้าคลุมไหล่ย้อมมูลควาย
8. ผ้าพันคอย้อมมูลควาย
9. พวงกุญแจน้องควาย
10. ตะกร้าพลาสติก

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

1.มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว โดยนำเสนอเรื่องราวที่สร้างสรรค์และน่าสนใจ
2.มีรูปแบบของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
3. มีความพร้อมเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน