ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านชุมพล

ผ้าลายดอกแก้ว  ผ้าย้อมคราม จักสาน  เสื่อ กระเป๋าผ้าคราม  กระเป๋าผ้าขาวม้า ต่างหู Printเสื้อ มัดย้อมผ้าเช็ดหน้า(นักท่องเที่ยวทำเอง) รับทำกระเป๋า (ผ้านำมาให้ตัดค่าเย็บใบละ 400บาท) (ค่าเย็บใบละ700 บาท แบบยาก)