ผลิตภัณฑ์ชุมชน : บ้านคำข่า

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านคําข่า มีผลิตเด่น คือ ผ้าย้อมครามมีผลิตภัณฑ์ จํานวน 10 ผลิตภัณฑ์
1. เข็นมือมัดย้อมลายดอก
2.ผ้าปูโต๊ะ
3.ผ้าซิ่นมัดหมีย้อมคราม
4.ผ้าเข็นมือย้อมคราม
5.เสื้อคลุมปักมือ
6.พันคอย้อมคราม
7.ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
8.ผ้าเข็มมือย้อมคราม
9.กระเป๋าอเนกประสงค์
10.ย่ามผ้าคราม

ภาพผลิตภัณฑ์