ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านกุดนาขาม

เครื่องปั้นดินเผา
แกะสลักไม้
เฟอร์นิเจอร์
ดอกไม้ประดิษฐ์
ตัดเย็บเสื้อผ้า
จักสานผักตบชวา
ทอผ้า
ออกแบบภาชนะบรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มาจากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม ดูเพิ่มเพิ่มได้ที่ : ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม