ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านนากับแก้

 

OTOP นวัตวิถี

ผ้าขาวม้า
ผ้าพื้น
ผ้ามัดหมี่
ผ้าพันคอ
ผ้าไหม
ผ้าย้อมคราม
ไม้กวาด ดอกหญ้า
เสื้อ
กระโปรง
กระเป๋า