ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านท่าแร่

บ้านทำดาว (บ้านแร่)

รายละเอียด : เดิมมีอาชีพทำนา พึ่งเริ่มทำดาวมาได้ประมาณ 4-5 ปี

บริเวณข้างเคียง : หน้าปากซอยทางเข้ามี 7- 11

ผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณยายบุญร้อย อายุ 80 ปี (เป็นบ้านแรกที่เริ่มทำดาว)

ราคาดาว : โครงเล็กเริ่มต้นที่ราคา 5 บาท (เฉพาะโครงไม้เท่านั้น) ส่วนที่เป็นขึ้นโครงแล้วติดประดาษแล้วราคา 20 บาท โครงสร้างใหญ่ ราคา 350 บาท
แต่ละปีจะสามารถขายดาวได้โดยประมาณรายได้หลักหมื่น ( 1 – 2 หมื่น)

ประเพณีแห่ดาวท่าแร่สกลนคร

วันคริสต์มาสเป็นวันสำคัญของชาวคริสต์ถือเป็นวันประสูติขององค์พระเยซูผู้ให้กำเนิดศาสนาคริสต์ ถือเอาวันที่ 25 ธันวาคม ของทุกปีเหมือนกันทั่วโลก ประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์ทั้งหลายก็จะให้วันคริสต์มาสนี้เป็นวันหยุด และหลายประเทศมีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ มีการสวดมนต์ (มิสซา) ในโบสถ์ ชาวคริสต์ทั้งหลายต่างประดับประดาหน้าบ้านด้วยไฟหลายสี เป็นต้นคริสต์มาสและดวงดาวด้วยเหตุว่าดวงดาวนับเป็นสัญลักษณ์ของวันสำคัญของพระเยซู ส่วนที่เมืองไทยเรามีชาวคริสต์ที่อาศัยรวมกันอยู่เป็นชุมชนใหญ่หลักๆ อยู่ในจังหวัดสกลนคร ส่วนจังหวัดอื่นมีชาวคริสต์อยู่รวมกันเป็นชุมชนใหญ่ๆ แบบนี้ไม่ค่อยมีให้เห็น ชาวท่าแร่เป็นชาวคริสต์คาทอลิคนับตั้งแต่การก่อตั้งชุมชนอันมีประวัติยาวนาน เราได้เขียนเรื่องราวเหล่านี้ไปแล้วครั้งหนึ่งที่ หมู่บ้านคาทอลิคท่าแร่ คราวนี้เราขอไม่เล่าเรื่องนี้ละเอียดนะเพราะถือว่าเรามาเที่ยวงานแห่ดาวของเค้ากัน

เมื่อเข้าไปยังหมู่บ้านท่าแรจะพบเห็นบ้านเรือนประดับดาวไว้ตามอาคารต่าง ๆ