ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านท่าวัดเหนือ

โดยกลุ่มกลุ่ม/องค์การชุมชน ผลิตสินค้า otop เช่น ลวดหนาม กล้วยฉาบ ขนมดอกจอก ปลาแปรรูป ตะกร้าสาน เป็นต้น