ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านดอนเสาธง

รายละเอียดผู้ผลิตผู้ประกอบการ

กลุ่มแปรรูปผลิตภัฑณ์อาหารจากปลา
ประธาน นางสาวศิริอร โพธิยา ที่อยู่ 9 ม.1 ต.ช้างยิ่ง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร สมาชิก 20 คน

กลุ่มทอเสื่อ กก
ประธาน นางสาวนันทา เสนาไซย ที่อยู่ 66 ม.1 ต.ฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร สมาชิก 15 คน

กลุ่มเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุภาพ
ประธาน นางสาอติ้ม ทิพย์เสนา ที่อยู่ 129 ม.1 ต.ฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร สมาชิก 18 คน