ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านดงภูทอง

1. ผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชน
2. กล้วยฉาบ
3. ขนมข้าวแต๋น
4. ขนมกล้วยเบรคแตก
5. ผ้าขาวม้า
6. ขนมดอกจอก
7. ตะกร้าพลาสติก
8. ผ้าเช็ดมือ
9. เค้กกล้วยน้ำหว้า
10. เห็ดนางฟ้า
11. พวงกุญแจ
12. ตุง
13. เครื่องจักสาน
14. ผ้าไหม

เบอร์โทรติดต่อ

จักสาน (บ้านดงภูทอง โทร: 092-870-4881)
สุวรรณคามเครื่องจักสาน (โทร: 093-502-0235)