ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านนาดี

บ้านนาดีเป็นหมู่บ้าน OTOP นวัตวีถี มีผ้าย้อมคราม ที่หมักด้วยต้นคราม จากอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่ อันเนืองมาจากพระราชดำริ ซึ้งใช้น้ำที่ผิวดิน หมักต้นครามไว้ 3 วัน แล้วใส่เหล้าขาว สับกล้วยและสับปะรด ทำเหมือนการทำอีเอ็ม ดังนั้นผ้าครามจะมีความหอมนาน คงทน ไม่ตกสี และหมู่บ้านนาดีก็มีการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ โดยใช้เปลือกไม้ต้นประดู่ ต้นนมสาว มาผสมสีกัน

ผลิตภัณฑ์บ้านนาดี

ผ้าปูโต๊ะผ้าห่ม
ผ้าคลุมไหล่
ผ้าขาวม้า
ผ้าเช็ดมือ
ผ้าพาดโต๊ะ
กระเป๋า
ผ้ามัดหมี่
ผ้าสไบ-ลายขิด
หมอน-ขิด
ตีนซีน
หัวซิน
ผ้าแผ่นเรียบ(สีดำ)
ผ้าห่มลายดอกแก้ว

1.ถุงผ้าบ้านนาดี

2.ถุงกลุ่มตัดเย็บแปรรูป บ้านนาดี 6*9

3.ถุงกลุ่มตัดเย็บแปรรูป บ้านนาดี 13.7*8.5

4.ป้ายแท็ก กลุ่มตัดเย็บแปรรูป บ้านนาดี

5.สายคาด กลุ่มตัดเย็บแปรรูป บ้านนาดี (ผ้าขาวม้า)

6.สายคาด กลุ่มตัดเย็บแปรรูป บ้านนาดี (ผ้าเช็ดตัว)

7.สายคาด กลุ่มตัดเย็บแปรรูป บ้านนาดี (พวงกุญแจจากเศษผ่าฝ้าย)

8.สายคาด กลุ่มตัดเย็บแปรรูป บ้านนาดี

9.หมอนอิง บ้านนาดี