ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านจาร

สมุนไพรชาดาวเรือง
ผ้าไหม
ผ้าฝ้าย
ผ้าขาวม้า
ผ้าคราม
ผ้าปัก
ผ้าแปรรูป
กล้วยเบรกแตก
กล้วยฉาบ
น้ำยาอเนกประสงค์
ขวัญข้าว (ของชำรวย)