ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านบะหัวเมย

ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านบะหัวเมย

ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านบะหัวเมย

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านบะหัวเมยมีผลิตภัณฑ์ จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์

1.ผ้าเมตร

2.ผ้ามัดหมี่

3.ผ้าพันคอ

4.ผ้าคลุมไหล่

5.ผ้าขาวม้า

6.กระเป๋าจากผ้าขาวม้า

7.หมวกจากกก

8.กระเป๋าจากกก

9.ตะกร้าพลาสติก

10.ยาเหลือง