ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านกุดเรือน้อย

หมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ที่มีรูปแบบ มีมาตรฐาน บรรจุภัณฑ์มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้แก่
1.ผ้าย้อมคราม เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าทอ เช่น เสื้อ ผ้าคลุมไหล่ กระเป๋า เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่ม
2.งานฝีมือพื้นบ้าน เช่น จักสาน