ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านกุดสะกอย

เมื่อ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในอำเภอกุสุมาลย์จังหวัดสกลนคร พระองค์ทรงมีพระกรุณาธิคุรและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรได้ทรงพระราชทานแนะพระราชดำริเบื้องต้นให้ทางอำเภอและจังหวัดมีการฝึกอบรมการทอผ้าไหม ทอผ้าฝ้าย การตัดเย็บเสื้อผ้าในกลุ่มสตรี ผู้มีความสนใจเป็นอาชีพเสริมเพื่อเป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้กับราษฎร

1.ถุงผ้าบ้านกุดสะกอย

2.ถุงกระดาษ 6*9 กุดสะกอย

3.ถุงกระดาษ 13.7*8.5 กุดสะกอย

4.ป้ายแท็ก กลุ่มทอผ้าบ้านกุดสะกอย

5.สายคาด กลุ่มทอผ้าบ้านกุดสะกอย (ผ้ามัดหมี่)

6.สายคาดสะไบผ้าขิด กุดสะกอย

7.สายคาดหัวซิ่น ตีนซิ่น