ประเพณีวัฒนธรรมบ้านหนองแข้

ประเพณี

เดือนมกราคม          ทำบุญปีใหม่ บุญกองข้าว
เดือนกุมภาพันธ์      พิธีเลี้ยงผีหมอ(บุญกองแกลบ)
เดือนมีนาคม            บุญพระเวสสันดร
เดือนเมษายน           ประเพณีสงกรานต์
เดือนพฤษภาคม      ลงแขกดำนา
เดือนกรกฎาคม       บุญเข้าพรรษา
เดือนสิงหาคม          วันแม่แห่งชาติ บุญห่อข้าว ประดับดิน
เดือนตุลาคม            บุญออกพรรษา
เดือนพฤศจิกายน   ประเพณีลอยกระทง
เดือนธันวาคม         ประเพณีส่งท้ายปีเก่า