ประเพณีวัฒนธรรมหมู่บ้านน้ำพุ

การแต่งกาย

ชุดสีกรม มีแถบสีแดง นุ่งซิ่น เป็นการแต่งกายของผู้หญิงไทญ้อ

ฟ้อนออนซอน สาวบ้านซ่ง ลงท่งซ่อนกุ้ง