ประเพณีวัฒนธรรมหมู่บ้านนาเชือก

ประเพณีและวัฒนธรรม

บ้านนาเชือกมีความเชื่อตามฮีต 12 คลอง 14 ที่ยังปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่อง

เดือน ประเพณี กิจกรรม
เดือน 1 บุญปีใหม่, บุญเลี้ยง เจ้าปู่ ร่วมกันทําบุญตักบาตรและทําพิธีเลี้ยงปู่ตา
เดือน 3 บุญประทาย ข้าวเปลือก รับบริจาคข้าวเปลือกและปัจจัยร่วมกัน ทําบุญตักบาตร
เดือน 5 บุญสงกรานต์ ทําบุญตักบาตร รดน้ำ ขอพรผู้สูงอายุ
สงน้ำพระ
เดือน 6 บุญวันสําคัญทาง พระพุทธศาสนา ทําบุญตักบาตรร่วมกัน อุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ
เดือน 8 บุญประเพณี เข้าพรรษา

 

ทําบุญตักบาตรร่วมกัน อุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ
เดือน 9  บุญข้าวประดับดิน ทําบุญตักบาตรร่วมกัน อุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ
เดือน 10 บุญข้าวสาก ทําบุญตักบาตรร่วมกัน อุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ
เดือน 11 บุญประเพณีออกพรรษา ทําบุญตักบาตรร่วมกัน อุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ
เดือน 12 บุญกฐิน ตั้งกองกฐินที่ศาลาอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน เปิดรับบริจาคแล้วนําไปทอดถวายที่วัด

 

ความเชื่อด้านผีบ้าน ผีเรือน บรรพบุรุษ ซึ่งมีอิทธิพลทําให้ชาวบ้านมีการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีความเชื่อเรื่องเกี่ยวข้องกับข้าว เช่น ในวันพระห้ามตักข้าวในยุ้งฉาง ห้ามสีข้าว และมีความเชื่อ ก่อนหลังฤดูทํานาจะมีการทําพิธีเลี้ยงแม่ธรณี

การขึ้นบ้านใหม่ (โดยพิธีการจะเดินวนซ้ายรอบบ้าน 3 รอบ ตักบาตร)

การทําขันธ์ 5 ขันธ์ 8 เพื่อไว้พระในวันพระ

การเล่นพนันในงานศพ

การงดเหล้าเข้าพรรษาและในงานบุญ