ประเพณีวัฒนธรรมหมู่บ้านนาดี

ประเพณีเหยาผี (รำผีฟ้า)

ความเชื่อผีฟ้าของชาวโส้ เชื่อว่าทุกคนจะมีผีประจำตัว ทุกบ้านของชาวโส้จะมีหอผี บูชาผีแต่นับถือศาสนาพุทธ เมื่อมีการเจ็บป่วยที่รักษาไม่ได้ ก็จะรักษาด้วยแม่หมอ โดยที่แม่หมอจะทำพิธีเชิญผีลงมา มีการเสี่ยงทายถ้าผีลงมาจะรักษาไข่ก็จะตั้งได้ คนที่ถูกรักษาหาย จะเรียกว่า ลูกแก้ว เมื่อครบ 1 ปี ลูกแก้วหรือคนที่แม่หมอรักษาหาย พร้อมใจกันมาทำพิธีบวงสรวง และฟ้อนโส้ทั้งบั้ง