บรรจุภัณฑ์บ้านน้ำพุงสามัคคี อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

แนวคิดในการออกแบบ :

ชุมชนมีแม่น้ำไหลผ่าน มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ และมีพญาเต่างอยที่เป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไป จึงใช้โทนสีเขียวแทนความอุดมสมบูรณ์ สีเย็นสบายตา

บรรจุภัณฑ์ บ้านน้ำพุงสามัคคี ประกอบด้วย รายละเอียด ดังต่อไปนี้

1.พวงกุญแจเต่า

แนวคิดในการออกแบบ : Tag ไดคัทให้เป็นรูปเต่า เพื่อที่จะได้ล้อไปกับโปรดักส์ที่เป็นรูปทรงเต่า เพิ่มความน่ารักให้กับผลิตภัณฑ์ และใช้โทนสีเดียวกะโลโก้เพื่อที่ได้ธีมเดียวกันทุกผลิตภัณฑ์

2.พวงกุญแจไม้มะขาม

แนวคิดในการออกแบบ : Tag ใช้โทนสีเดียวกะโลโก้เพื่อที่ได้ธีมเดียวกันทุกผลิตภัณฑ์และยังทำให้สินค้าดูน่ารักน่าซื้อมากขึ้นและยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้คอนเซปทั้งผลิตภัณฑ์และแพคเกจจะเป็นรูปเต่าจึงได้พัฒนาให้ทำพวงกุญแจตัดเป็นรูปเต่า

3.สบู่แฟนซี

แนวคิดในการออกแบบ : ใช้แนวคิด ผลิตภัณฑ์ แพคเกจ จะเป็นรูปเต่า สบู่จึงได้มีการพัฒนาเป็นรูปเต่าพร้อมแพคเกจเซต ที่มีการออกแบบให้สอดคล้องกับทีมโลโก้ กลายเป็นเซตสบู่เต่าแฟนที่ทำให้น่าซื้อ น่าใช้ เป็นเอกลักษณ์ที่โดเด่นของชุมชน

4.สบู่มะเขือเทศ

แนวคิดในการออกแบบ : ดีไซน์ Tag โดยการนำรูปมะเขือเทศเข้ามาช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์ดูน่าเชื่อถือ น่าซื้อ น่าใช้ น่ารัก ยิ่งขึ้น

5.ผ้าเช็ดมือ

แนวคิดในการออกแบบ : พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมด้วย ในเรื่องของการจับคูสีและเนื้อผ้าในการทำผลิตภัณฑ์, Tag ดีไซน์ให้เป็นรูปเต่า และโทนสีให้เป็นธีมเดียวกับโลโก้เพื่อที่จะได้ล้อไปกับผลิตภัณฑ์ ทำให้สินค้าดูน่ารัก น่าซื้อ เพิ่มมูลค่าราคาให้กับสินค้า

6.ผ้ากันเปื้อน

แนวคิดในการออกแบบ : พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมด้วย ในเรื่องของการจับคูสีและการเลือกเนื้อผ้าในการทำผลิตภัณฑ์, Tag โทนสีให้เป็นธีมเดียวกับโลโก้เพื่อที่จะได้ล้อไปกับผลิตภัณฑ์ ทำให้สินค้าดูน่ารัก น่าซื้อ เพิ่มมูลค่าราคาให้กับสินค้า

7.ไม้กวาด

แนวคิดในการออกแบบ : พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมด้วย, Tag รูปทรงเต่าโทนสีให้เป็นธีมเดียวกับโลโก้เพื่อที่จะได้ล้อไปกับผลิตภัณฑ์ ทำให้สินค้าดูน่ารัก น่าซื้อ เพิ่มมูลค่าราคาให้กับสินค้า

8.กระเป๋าสตางค์

แนวคิดในการออกแบบ : ใช้ Tag รูปทรงเต่า โทนสีให้เป็นธีมเดียวกับโลโก้เพื่อที่จะได้ล้อไปกับผลิตภัณฑ์ ทำให้สินค้าดูน่ารัก น่าซื้อ เพิ่มมูลค่าราคาให้กับสินค้าและมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการปรับไซส์พร้อมแนะนำคู่สีผ้า

9.กระเป๋าคล้องแขน

แนวคิดในการออกแบบ : ต้องการลดการใช้พลาสติกและหันมาใช้ถุงผ้าแทนและยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่

10.Key cover ที่ครอบพวงกุญแจ

แนวคิดในการออกแบบ : เอารูปทรงลูกกุญแจมาดีไซน์เป็น Tag เป็นการสื่อสารโดยที่ไม่ต้องอธิบายว่าผลิตภัณฑ์คืออะไร ทำให้ผลิตภัณฑ์ดูไม่น่าเบื่อ มีลูกเล่น น่าสนใจ และยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมด้วย