น้ำตกคำหอม

น้ำตกคำหอมมีต้นน้ำมาจากเขาถ้ำดงลิง บนภูเขาเขียวเทือกเขาภูพาน เป็นน้ำตกที่รู้จักกันโดยแพร่หลายของชาวสกลนครและจังหวัดใกล้เคียง ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมากในจังหวัดสกลนครอีกแห่งหนึ่งและน้ำตกคำหอมจะไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยเดียก บริเวณโดยรอบน้ำตกมีทัศนียภาพที่สวยงามร่มรื่นมีโขดหินมากมาย เหมาะแก่การนั่งพักผ่อนเป็นอย่างมาก จึงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่พาครอบครัวมานั่งรับประทานอาหารในช่วงวันหยุดอีกทั้งระยะทางห่างจากตัวเมืองไม่มากนัก

จุดที่น่าสนใจ

บริเวณทางเข้าน้ำตกคำหอมเป็นสถานที่ที่สวยงามเป็นอย่างมากเพราะสามารถมองเห็นตัวเมืองสกลนครและหนองหารได้ จึงถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยมากที่สุดของสกลนคร และมีถนนที่มีความโค้งมากที่สุด เป็นช่วงที่คดเคี้ยวไปมาเหมือนกับงูที่ถูกย่าง หรือ ปิ้ง มีไหล่ทางลดหลั่น เป็นชั้นๆในเส้นทางสกลนคร – กาฬสินธุ์ จึงเรียกว่า” ทางโค้งปิ้งงู” ในปัจจุบันได้มีการสร้างบริเวณดังกล่าวเป็นสวนหย่อมมีการปลูกต้นไม้นานาชนิดไว้ และมีการสร้างหลักกิโลเมตรที่ได้ชื่อว่าเป็นหลักกิโลเมตรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ดังนั้นจึงมักมีผู้ที่ผ่านไปผ่านมาต้องแวะชมวิวหรือพักผ่อนเป็นประจำ แต่ในปัจจุบัน๒-๓ ปีที่ผ่านมาป่าไม้ในเทือกเขาภูพานได้ถูกทำลายเป็นจำนวนมากจึงทำให้น้ำในน้ำตกคำหอมมีจำนวนน้อยลง หากเป็นฤดูร้อน จะไม่มีน้ำไหลเลย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ สภาพป่าเต็งรังมีพันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง ตีนนก กว้าว แดง ส้าน ช้างน้าว กระโดน และมะพอก เป้นต้น ป่าดิบแล้งชนิดไม้ที่สำคัญได้แก่ เขล็ง นางดำ ก่อ กะพี้เขาควาย หว้า เปล้าหลวง ขนุนป่า แคหางค่าง เหมือด และหมากมุ้ย เป็นต้น สำหรับป่าเบญ- จพรรณชนิดไม้ที่สำคัญได้แก่ ตีนนก ติ้ว คางฮุ่ง แดง มะกอกเกลื่อน แสนคำ ประดู่ โมกมัน และตะแบก เป็นต้น
สัตว์ป่า สัตว์ป่าประกอบด้วย ช้างป่า กวางป่า เก้งธรรมดา หมูป่า ค่างแว่นถิ่นเหนือ หมีหมา ชะมดแผงสันหางดำ ลิงกัง อ้นเล็ก นากใหญ่ขนเรียบ กระจ้อน ค้างคาวขอบหูขาวกลาง นกยางไฟ เหยี่ยวรุ้ง นกกระทาทุ่งนกกระปูดใหญ่ นกตะขาบทุ่ง นกปรอดสวน นกแซงแซวสีเทา นกเด้าดินทุ่ง ไก่ป่า คางคกบ้าน เขียดจะนา กบอ่อง อึ่งอ่างบ้าน จิ้งจกหางหนาม ตุ๊กแกบ้าน กิ้งก่าหัวแดง แย้ จิ้งเหลนหลากหลาย งูเขียวดอกหมาก งูสายม่านธรรมดา งูปล้องฉนวนลาว เป็นต้น และในบริเวณแหล่งน้ำพบปลาน้ำจืดหลายชนิดเช่น ปลาซิว ปลาตะเพียนทราย ปลาสร้อยนกเขา ปลากระสูบจุด ปลาก้าง ปลาดุกด้าน และปลากริม เป็นต้น

ข้อมูลแนะนำ

เวลาทำการ

วันอาทิตย์:06:00 – 18:00
วันจันทร์:06:00 – 18:00
วันอังคาร:06:00 – 18:00
วันพุธ:06:00 – 18:00
วันพฤหัสบดี:06:00 – 18:00
วันศุกร์:06:00 – 18:00
วันเสาร์:06:00 – 18:00
หมายเหตุเวลาทำการ: –

ราคาค่าเข้าชม

ราคาค่าเข้าชม : ไม่มีค่าใช้จ่าย

สิ่งอำนวยความสะดวก

สุขา
ร้านอาหาร
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ที่จอดรถ

การเดินทางมาน้ำตกคำหอม

การเดินทาง ใช้เส้นทาง สายสกลนคร-กาฬสินธุ์ หมายเลข 213 บริเวณกิโลเมตรที่ 14 ห่างจากตัวเมืองสกลนครประมาณ 14 กิโลเมตร

ข้อมูลที่มาจาก : http://motogp.thailandtourismdirectory.go.t

http://www.prapayneethai.com/