นาเกลือ

หมู่บ้านทำเกลือของจังหวัดสกลนคร ตั้งอยู่ที่ ตำบลกุดเรือคำ อ.วานรนิวาส สถานที่ท่องเที่ยวอันเกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบวิถีธรรมชาติแบบดั้งเดิม ด้วยที่นี่เป็นแหล่งผลิตเกลือที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ซึ่งจะเป็นการทำเกลือแบบโบราณที่ทำกันมาหลายชั่วอายุคนนับว่าหาดูได้ยากแล้วในปัจจุบัน โดยจะสูบน้ำเกลือจากใต้ดินลึกประมาณ 150 เมตรแล้วนำมาต้มในบ่อเกลือจนเป็นเกลือสินเธาว์ซึ่งใช้วิธีการเช่นเดียวกับในอดีต เมื่อขับรถผ่านถนนมีพื้นที่ค่อนข้างกว้าง 2 ฝั่งทางจะมีโรงงานทำนาเกลือนี้ตั้งอยู่ข้างถนน

ภาพบรรยากาศ

การเดินทาง