แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวโนนหอม

ปฏิทินกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี บ้านโนนหอม

เดือน วิถีชีวิต อาหารตามฤดูกาล

ผัก/ผลไม้

มกราคม -บุญขึ้นบ้านใหม่ -ปูนา,หนูนา,แมงเกล็ดเต่า
-เหนี้ยว(แมลง)
-ผักหนาม , ผักกูด
-แตงกวา , ฟักทอง
-ข้าวโพด , ถั่ว
กุมภาพันธ์ -บุญดูลาน (เข้ากรรม) -แมงแคง
-กะปอม (กิ้งก่า)
-ผักกาด
-ผักขี้เหล็ก
-ผักขะเม็ก (ผักพื้นบ้าน)
มีนาคม -บุญวัยมาฆบูชา
-บุญกองข้าว
-บุญข้าวจี่
-เลี้ยงปู่ตา
-ปลาหัวแข็ง
-จักจั่น
-ไข่มดแดง
-ผักหวาน
-ผักติ้ว (ผักพื้นบ้าน)
เมษายน -บุญพระเวสสันดร
-เทศน์มหาชาติ
-สงกรานต์(รดน้ำดำหัว)
-ปลาหัวแข็ง
-จักจั่น
-ไข่มดแดง
-ผักหวาน
-แคนตาลูป
-แตงโม
พฤษภาคม -เลี้ยงปู่ตา -ปลาหัวแข็ง
-จักจั่น
-ผักหวาน
-แคนตาลูป  -แตงโม
มิถุนายน -บุญวันวิสาขบูชา -เห็ดขอนธรรมชาติ
-เห็ดดินธรรมชาติ
-ผักติ้ว (ผักพื้นบ้าน)
กรกฎาคม -บุญชำระบ้าน -แมงกะซอน
-แมงแคง
-กบ , เขียด
-ข้าวโพด
-ลำไย
-แก้วมังกร
สิงหาคม -บุญเข้าพรรษา
-ตักบาตรวันแม่
-เห็ดดินธรรมชาติ
-จิ้งหรีด
-แตงกวา
-หมากเม่า
กันยายน -บุญห่อเข้าประดับดิน
-ฟังเทศน์กลางเข้าพรรษา
-กบ , เขียด
-จิ้งหรีด
-ผักพาย
-บวบ , หัวปลี
ตุลาคม -บุญห่อข้าวสาก
-บุญออกพรรษา
-ปลาหัวแข็ง
-ปูนา  กบ , เขียด
 

พฤศจิกายน -บุญกฐิน
-งานวันลอยกระทง
-ปลาหัวแข็ง
-ปูนา -แมงมัน
-กบ , เขียด
 

ธันวาคม -ปริวาสกรรม
-ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
-สวดมนต์ข้ามปี
-แคนตาลูป
-แตงโม

กิจกรรม/สถานที่เที่ยวชม/บริการให้กับนักท่องเที่ยว จำนวน 13 กิจกรรม/แห่ง ได้แก่

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ของบ้านโนนหอม

1. การสอนฟ้อนภูไท – รำมวยโบราณ
2. การทำขันโตก – พาแลง
3. กราบพระใหญ่ ชมรอยพระพุทธบาท
4. กราบพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ วัดป่าโนนหอม
5. บุญเดือนสาม เลี้ยงปู่ ตา
6. ประเพณีสงกรานต์ บุญมหาชาติ
7. เที่ยวชมหนองฮาก ฟังเรื่องเล่าโบราณ
8. เที่ยวชมแก่งตาละปัด
9. การเลี้ยงโคขุนโพนยางคำ
10. การทอผ้าสไบ/ผ้าขิด
11. การทอผ้าย้อมคราม
12. ร้านอาหาร ฟร์ามฮัก
13. อ่างเก็บน้ำตาลบัด

หนองฮาก

เดิมพื้นที่ท่องเที่ยวหนองฮากจะเป็นแหล่งหมู่บ้านชุชนคนเลี้ยงช้าง จนปัจจุบันต่อมาชาวบ้านได้ดำเนินการขุดคลองหนองฮากและได้พบตอไม้เป็นจำนวนมากโผล่พ้นผิวดินขึ้นมา ซึ่งคาดว่าเป็นชุมชนเก่าแก่และมีการเลี้ยงช้าง

แอ่งตะละปัด

เป็นโขดหินที่เหลืออยู่ที่แอ่งตะละปัด จึงมีความเชื่อว่าเป็นหินที่แข็งแรงและสวยงามที่สุด เป็นโขดหินในตำนานหนองหารหลวง ชาวบ้านจึงนำหินจากแอ่งตามตำนานไปแกะสลักเป็นรอยพระพุทธบาท จำนวน 2 แห่ง