โปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชม : ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี : บ้านโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

โปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชม : ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี : บ้านโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

โปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชม : ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนวัฒนธรรมภูไท วิถีภูไท(กะต๊ะ) เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่มีความเข้มแข็งทั้งในแง่ ของวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชุมชนที่สะท้อนออกมาถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุดเด่นของหมู่บ้านและยังมี สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามคือวัดป่าโนนหอมซึ่งเป็นวัดเก่าแก่มีพระบรมธาตุพระโค

ผลิตภัณฑ์เด่นคือผ้าทอลายมุกที่ชาวบ้านที่นี่เรียกว่าผ้าจ่อง ซึ่งในภาษาภูไทคำว่าจ่องแปลว่าดึง คือหมายถึงดึงเอาสิ่งดีๆเข้ามา ไว้ในตัวเราและมีสไบลายดอกมาขิด หรือภาษากลางคือลายดอกพริกซึ่งคนภูไทเรียกว่าสไปขิด ซึ่งมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าผ้าเก็บ ซื้งหมายถึงหลังจากที่เราดึงสิ่งดีๆเข้ามาแล้วผ้าชนิดนี้จะเก็บสิ่งดีๆไว้กับตัวเรา

โดยมีแหล่งท่องเที่ยว Unseen คือแก่งตาลปัตซึ่งที่นี่มีเรื่องเล่าน่าสนใจคือด้วยเหตุที่แก่งหินที่โผล่ขึ้นมามีรูปร่างหน้าตาคล้ายตาลปัตรพระ ชาวบ้านจึงเรียกกันว่าแก่งตาลปัต และยังได้นำหินจากที่บริเวณนี้นำไปแกะสลักเป็นรอยพระพุทธบาทจำลอง 2 ชิ้นชิ้นที่ 1 ยังคงอยู่ที่บ้านโนนหอมส่วนอีกชิ้นอยู่ที่พระธาตุเชิงชุม

นอกจากนี้มียังมีวัฒนธรรมการบายศรีสู่ขวัญให้นักท่องเที่ยวพร้อมเลี้ยงอาหารพื้นบ้านสุดอร่อยอาทิเนื้อโคขุนโพยางคำแกงหวายลาบปลา ที่นี่มีโฮมสเตย์ที่พร้อมรับนักท่องเที่ยวให้เข้าพักได้ถึง 300 คน

ในหน้าแล้งจะเห็นเป็นเสาไม้โผล่ขึ้นมาซึ่งมีอายุกว่า 800 ปีแสดงให้เห็นว่าชุมชนแห่งนี้มีการฝังรากลึกทางวัฒนธรรมอย่างยาวนานที่นี่ชาวบ้านได้นำเสาไม้ 1 ต้น ขึ้นมาไว้ที่หมู่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านได้ทำการกราบไหว้สักการะบูชา