แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวบ้านอุ่มเหม้า

โปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน : บ้านอุ่มเหม้า

วัฒนธรรมโย้ย อุ้มหมากินอุดม ชมประเพณีตักบาตรเช้า ผลิตข้าวพันธุ์ดีผ้ามัดหมี่โบราณ สืบสานวัฒนธรรมเก่า หมู่เฮาชาวไทยโย้ย ด้วยการแต่งกายที่โดดเด่นของชาวไทโย้ยคือผู้ชายใส่เสื้อผ้าม่อฮ่อมหรือผ้าคราม ผู้หญิงจะมีสไบลายผ้าขาวม้า

ชาวบ้านที่นี้มีการตักบาตรใหญ่ในพิธีบุญข้าวประดับดินและมีวัฒนธรรมการแสดงรำหมากทบสาก เป็นการละเล่นพื้นบ้านมีผลิตภัณฑ์ผ้าทอกลุ่มแม่บ้านบ้านอุ้มเหม้าได้นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายเช่นกระเป๋าพวงกุญแจ

นอกจากนี้ยังมีผ้าทอลายนกยูงเป็นผ้าทอลายประจำหมู่บ้านสืบทอดมาหลายชั่วอายุคน หมู่บ้านแห่งนี้มีการปลูกข้าวกันมากจึงนำใบข้าวใบอ่อนๆมาทำชาใบข้าวมีอาหารหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแกงขาอ่อนสาวไทยโย้ย บ่าวโย้ยอาบแดดนักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวบ้านการยกยอพร้อมภูมิทัศน์อันสวยงามที่หนองบักด่อน

สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน

  1. ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 6 ฐาน
  2. หนองบักด่อน

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ชุมชน

  1. หนองบัว