แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวบ้านห้วยหีบเหนือ

โปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน :  บ้านห้วยหีบเหนือ

วิถีชีวตชาวภูไทดั้งเดิมที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานที่บริเวณนี้ ที่นี่ยังคงรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้อย่างเหนียวแน่นสะท้อนได้จากการรำภูไทฟ้อนนกยูงหรือแม้แต่การรำหมอเหยาซึ่งเป็นการรักษาโรคตามความเชื่อของชาวภูไท จุดเด่นของที่นี้มี วัดโพธิ์ศรีจันทร์ซึ่งมีพระพุทธรูปหลวงพ่อสินน้อยอายุกว่า 200 ปีประดิษฐานอยู่ภายในวัดเป็นที่นับถือของชาวบ้านภายในโบสถ์มีหลวงพ่อสินน้อยประดิษฐานมีข้อห้ามไม่ให้ ผู้หญิงขึ้นไปบนโบสถ์

ผลิตภัณฑ์เด่นของบ้านห้วยหีบเหนือคือการปักผ้า โดยกลุ่มปักผ้าศิลปาชีพ เครื่องจักรสานไม้ไผ่ ผ้าทอ อาหารที่โดดเด่นคือแจ่วแมงแคง (แมงแคนเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่หาได้ตามพื้นถิ่นบริเวณนี้) และอีกสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจคือน้ำตกตาดกระบก