แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวบ้านห้วยบาง

สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน

หนองหัวช้าง

หนองหัวช้างเป็นแหล่งน้ำสำคัญของหมู่บ้าน ซึ่งมีคนนำช้างมาเลี้ยงที่บริเวณหนองน้ำแห่งนั้น และช้างตาย ณ หนองน้ำแห่งนี้และประกอบกับลักษณะหนองน้ำคล้ายหัวช้าง จึงกลายเป็นที่มาของชื่อหนองหัวช้าง

วัดทวีวิทยาราม

วัดทวีวิทยาราม เป็นวัดประจำหมู่บ้านห้วยบาง เป็นสถานที่รวบรวมจิตใจและเป็นจุดศูนย์กลางของหมู่บ้านในการทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งภายในวัดจะมี หลวงพ่อพระบาง (พระมงคลพุทธนิมิต) ได้นำมาจาก ถ้ำพระบาง  มีลักษณะ เป็นพระพุทธรูปเนื้อทองสัมฤทธิ์ ขนาดกว้างหน้าตัก ๑๐ นิ้ว สูง ๑๘ นิ้ว นั่งสมาธิ บนฐานดอกบัวสูง ๖ นิ้ว น้ำหนักองค์พระรวมฐาน ๑๕ กิโลกรัม ฐานล่างด้านในโปร่ง ลักษณะองค์พระแล้วไม่ชัดเจนว่าอยู่ในกลุ่มพระสมัยใด แต่จากการพิจารณาของผู้รอบรู้เรื่องพระพุทธรูปตลอดจนกรมศาสนา กรมศิลปากรต่างให้เหตุผลแตกต่างกันไป บ้างก็ว่าเป็นพระลักษณะเคล้าหน้าเป็นแบบอารยะธรรมจากฝั่งลาว บ้างก็ว่าเป็นพระไทย แต่ทั้งนั้นและทั้งนี้ต่างก็ไม่มีหลักฐานที่เด่นชัดว่าเป็น พระที่สร้างขึ้นในยุคสมัยใด

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ชุมชน

พระธาตุศรีมงคล

ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุศรีมงคล ตําบลบ้านธาตุ ลักษณะเป็นเจดีย์ฐาน สี่เหลี่ยม ยอดแหลม ตกแต่งด้วยศิลปกรรมยุคใหม่ ก่ออิฐถือปูนประดับด้วยลายปั้นดินเผา บริเวณฐานเป็นพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าสร้างด้วยดินเผาครอบพระธาตุองค์เดิมซึ่งเป็นศิลาแลงที่ชํารุด นับเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวอําเภอวาริชภูมิ การคมนาคมสะดวกรถยนต์สามารถเข้าถึงบริเวณวัด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : วัดพระธาตุศรีมงคล

ศาลเจ้าปู่มเหสักข์ (วาริชภูมิ)

เจ้าปู่มเหสักข์ไว้เป็นจิตวิญญาณ เชื่อมั่นว่าเจ้าปู่ฯ นั้นท่านมีแต่ให้ ล้วนประสงค์ดี ส่งเสริมสนับสนุนให้แก่ลูกหลานเท่านั้น ไม่เคยให้โทษให้ร้ายแก่ลูกหลานตลอดจนผู้คนทั่วไปเลย ข่าวสารเรื่องบารมีและคุณูปการของเจ้าปู่มเหสักข์ นับวันยิ่งกว้างขวางออกไปเรื่อยๆ ปัจจุบันพิธีกรรมบางส่วนก็เปลี่ยนแปลงไปบ้าง ทั้งนี้ก็เนื่องจากความประสงค์ของผู้บนบานเองส่วนหนึ่ง และมีการเอาแบบอย่างตามๆ กัน รวมทั้งความเห็นต่างของผู้คนอีกส่วนหนึ่งได้กล่าวมาแล้วว่ามีการสร้าง ขนาด 4 × 8 เมตร กลางชุมชนเมืองวาริชภูมิ เมื่อปี พ.ศ.2520 ครั้นเวลาผ่านมาถึงปัจจุบัน ศาลเจ้าปู่ฯได้ทรุดโทรมลง อนึ่งเนื่องจากมีการถมดินในบริเวณให้สูงขึ้น ตัวศาลจึงดูต่ำลงมาก ไม่สมกับเป็นสถานที่สถิตของเจ้าปู่ฯ ซึ่งผู้คนเคารพ บูชา ศรัทธา ยึดมั่นเป็นจิตวิญญาณ ชุมชนและเทศบาลจึงพร้อมกันจัดสร้างศาลเจ้าปู่ฯหลังใหม่ขึ้น ในบริเวณเดียวกันกับศาลหลังเดิมด้วยเงินทุน 4,750,000 บาท เป็นอาคารหินอ่อนแบบจัตุรมุขทรงสูง สวยงามมาก โดยสร้างเสร็จเรียบร้อยเมื่อเดือนมีนาคม 2552 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ศาลเจ้าปู่มเหสักข์

อนุสรณ์จิตรภูมิศักดิ์ (มีจัดงานทุกปี)

กิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชน

กิจกรรมทอผ้าขาวม้า

 

โปรแกรมท่องเที่ยว

1.  กราบสักการะพระธาตุศรีมงคล
2. ศาลเจ้าปู่มานศักดิ์ (วาริชภูมิ)
3. เยี่ยมชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ ผ้าขาวม้า ผ้าลายสี่เขา เสื่อพับ ลูกประคบ กระเป๋าผ้า พวงกุญแจ