แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวม่วงคำ

ภาพบรรยากาศ

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวม่วงคำ

ภาพบรรยากาศ

จุดชมวิวบ้านม่วงคํา

 

แหล่งเก็ดหินบ้านม่วงคํา

รอยพระพุทธบาทบ้านม่วงคํา

 

กิจกรรมการท่องเที่ยวและโปรแกรมการท่องเที่ยว

ทริป 1 วัน หัวละ 350 บาท

กรณี นักท่องเที่ยวมาถึงชุมชน เวลา 11.00 น.

เวลา กิจกรรม
11.00 น.  “ชุมชนต้อนรับ คณะทัวร์ และพาเลือกชมสินค้าณ ลานโพธิ์
12.00 น. นักท่องเที่ยวรับประทานอาหารเที่ยง
13.00 น.

ไกดิ์ (นักเล่าเรื่อง) พานักท่องเที่ยวชม สถานที่ต่าง ๆและร่วมทํากิจกรรม ดังนี้

– กลุ่มทอผ้าคราม (ร่วมกิจกรรมกระบวนการย้อมคราม)

– กลุ่มผ้าห่มลายดอกแก้ว (ร่วมกิจกรรมกระบวนการทอผ้า ต่ำหูก กวักฝ้าย สืบหูก ค้นหูก)

15.00 น. นักท่องเที่ยวพักรับประทานของว่าง อยู่ลานพระใหญ่ (วัดถ้าพระ)
16.30 น. นักท่องเที่ยวร่วมสักการะพระใหญ่ และรอยพระพุทธบาท ชมธรรมชาติ ลอดถ้ำพวงเพื่อขอพร ชมหินตัดสมัยขอม
17.00 น.  ชุมชนร่วมกันส่งนักท่องเที่ยวกลับอย่างปลอดภัย

ภาพบรรยากาศ

โปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน : ชุมชนบ้านม่วงคำ

บ้านม่วงคำ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม มีจุดชมวิวผาผึ้ง ซึ่งสามารถมองเห็นภูถึง 4 ภู มีลานหินตัด ซึ่งนักประวัติศาสตร์เชื่อว่าหินที่นี่ถูกนำไปสร้างพระธาตุภูเพ็ก ที่อำเภอพรรณานิคม ยังพบเห็นร่องรอยหินที่ถูกตัดเป็นก้อนๆจำนวน 1,408 ก้อน ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ

ชาวบ้านที่นี่เป็นชนเผ่าชาวกะเลิง มีการฟ้อนออนซอนแนวกินถิ่นม่วงคำซึ่งได้นำเอาวิถีชีวิตของชาวม่วงคำมาเป็นท่าร่ายรำ มีผักหวานคืออาหารสำคัญของที่นี่เพราะชาวบ้านที่นี่จะปลูกต้นผักหวานไว้ที่บ้านแทบทุกบ้าน พวกเขาจะเด็ดยอดผักหวานมาปรุงเป็นอาหาร

ผลิตภัณฑ์เด่นที่นี่คือผ้าย้อมคราม การทอผ้าลายดอกแก้ว มีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าย้อมครามมาทำเป็นกระเป๋าพวงกุญแจ มีโฮมสเตย์ พร้อมรับนักท่องเที่ยว