แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวโนนจำปา

โปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน : บ้านถ้ำเต่าโนนจำปาสามัคคี

บ้านถ้ำเต่าโนนจำปาสามัคคี ตำบลสามัคคี อำเภออากาศอำนวย เมืองหลวงแห่งคราม

บ้านถ้ำเต่าโนนจำปาสามัคคี คือการนำเอาหมู่บ้าน 3 หมู่บ้านมาผนวก รวมกันเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พร้อมประกาศว่าเป็นเมืองหลวงแห่งคราม มีพื้นที่ปลูกต้นครามมากที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดสกลนคร ผ้าย้อมครามทอมือที่นี่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว อาหารที่โดดเด่นของที่นี่คือ ปลาเนื้ออ่อนนอนถ้ำ คือเอาปลาไปนึ่ง โดยนำปลาใส่ไว้ในกระบอกไม้ไผ่

สะพานรักสามัคคีเป็นสะพานที่ชาวบ้านทั้ง 3 หมู่บ้านร่วมกันจัดสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นจุดท่องเที่ยวของหมู่บ้าน นอกจากนี้ หมู่บ้านถ้ำเต่าโนนจำปาสามัคคี ยังมีวักสว่างภิรมย์ คือจุดท่องเที่ยวสำคัญ ถ้ำเต่าหอปู่ตาคือ สถานที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ ชมการแสดงทางวัฒนธรรมหลากหลายชุด