แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวบ้านโคกหลวง

สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน

1. วัดป่าบ๋าบิ้ง
2. วัดป่าบ้านโคกหลวง (มีไก่ป่า)

 

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ชุมชน

1. ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม
2. ปราสาทขอมบ้านพันนา
3. บ้านบึงโนใน

 

กิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชน

1. ดูหมูป่า
2. หมูแพนด้า
3. ชมไก่ป่า
4. ศึกษาธรรมชาติ

 

โปรแกรมท่องเที่ยวของชุมชน

โฮมสเตย์ 10 หลัง พักได้หลังละประมาณ 10 คน มีอาหารเช้า