แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวหนองสะไน

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวหนองสะไน

ภูถ้ำพระ

หลายท่านที่สนใจเรื่องราวของประวัติศาสตร์เมืองสกลนครคงจะทราบว่าที่ภูถ้ำพระ บ้านหนองสะไน ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร มีจารึกภาษาขอมอยู่ที่หน้าผาหินทรายใต้เพิงผา (ลักษณะคล้ายถ้ำ) บนภูเขาชื่อว่าภูถ้ำพระภาวนา ซึ่งกรมศิลปากร โดยนายชะเอม แก้วคล้าย และนายบุญเลิศ เสนานนท์ ผู้เชี่ยวชาญภาษาขอม ได้ถอดความออกเป็นภาษาไทย มีใจความว่า”ศักราช 988 ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 7 วันจันทร์นั้น ได้ประดิษฐานพระนี้ ด้วยความเคารพยิ่ง และวิตานนี้ อยู่ภายใน ซึ่งท่านครูโสมังคลาจารย์ได้จารึกประกาศ ภูถ้ำพระอยู่บนภูเขาที่ชื่อว่าภูถ้ำพระภาวนาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพาน และอยู่ห่างจากปราสาทภูเพ็กไปทางทิศใต้ประมาณ 5.6 กิโลเมตร เพิงหน้าผาที่มีจารึกภาษาขอม พบว่าส่วนหนึ่งของเพิงหน้าผามีแท่งหินทรายที่ตัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมผืนผ้า บริเวณที่มีจารึกภาษาขอม ได้มีการทำคอกกั้นไว้เพื่อไม่ให้ใครเข้าใกล้ จารึกภาษาขอมบนแผ่นหินทราย

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

บ้านหนองสะไนตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ ไม้พรรณนานาชนิด น้ำตก ถ้ำ แก่ง หน้าผา ซึ่งสามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปี ซึ่งอยู่ไม่ห่างกลจากหมู่บ้าน

โปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน : บ้านหนองสะไน

หมู่บ้านหนองสะไน คำว่า สะไน คือเครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง ทำมาจากเขาควายโดยก่อนที่ชาวบ้านจะมาตั้งรกรากที่บริเวณนี้บรรพบุรุษของพวกเขาอพยพมาเพื่อตั้งถิ่นฐานและพบ สะไน ที่หนองน้ำตรงบริเวณนี้จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่าหนองสะไน ทุกวันนี้พวกเขายังคงใช้สะไน ประกอบในงานพิธีมงคลต่างๆ หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีพุทธ วัดถ้ำพระตั้ง ชมแผ่นศิลาจารึกอักษรขอมโบราณหลายร้อยปี ชาวบ้านหนองสะไนเป็นชุมชนเผ่ากะเลิงมีเอกลักษณ์วัฒนธรรมเฉพาะตัวที่โดดเด่นเป็นกลุ่มชนที่มีวิถีชาวพุทธอย่างเหนียวแน่นด้วยการตักบาตรข้าวเหนียวบริเวณทางลงวัดถ้ำพระตั้ง ถ้ำแห่งนี้เป็นที่นั่งวิปัสสนาของหลวงปู่แสวงตลอดทางเดินความยาวประมาณ 200 เมตรมีธรรมชาติรอบข้างแวดล้อมอย่างสวยงาม บริเวณถ้ำจะพบแผ่นศิลาอักษรขอมโบราณจารึก มีพระพุทธรูปโบราณที่สวยงามประดิษฐานอยู่หลายองค์ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง ผลิตภัณฑ์เด่นของหมู่บ้านคือการทอผ้าย้อมครามและการแปรรูปผ้าครามเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นหมวกกระเป๋า อาหารพื้นบ้านหลากหลาย

กิจกรรมท่องเที่ยวในชมชน

ทำผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม