แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านนาเชือก

แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน

บ้านนาเชือกสถานที่สภาพแวดล้อมและศักยภาพของคนในชุมชนซึ่งสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ เช่น

แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

วัดดอยเทพนิมิต
สํานักสงฆ์คีวนาราม

แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติเชิงนิเวท

1) เขื่อนน้ำอูน

2) ป่าชุมชน
3) หนองหลุมหนิ
4) ป่ายางนา

แหล่งเรียนรู้

1) แหล่งเรียนรู้การผลิตผ้าย้อมมูลควาย /ผ้าย้อมสีธรรมชาติ

2) แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงกะบือไทย
3) แหล่งเรียนรู้หัตถกรรมเครื่องจักรสาน ฯลฯ

โปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน :  บ้านนาเชือก

จากมูลควายสู่ผลิตภัณฑ์ 5 ดาว ชาวบ้านนาเชือกเลี้ยงควายเป็นอาชีพหลัก ที่นี่จึงมีมูลควายมากชาวบ้านจึงนำมาทำเป็นวัสดุสำคัญที่ใช้ในการย้อมผ้า จนสามารถทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าที่รองนั่งหรือแม้แต่ตุ๊กตาควายสุดแสนจะน่ารักจนทำให้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว

ซึ่งภายในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติยังมีแมลงทับให้ชม ที่กลุ่มทอผ้าบ้านพันนา ที่นี่ได้รับการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว อาหารของหมู่บ้านปลาต่างๆเช่นปลาทอดกระเทียมปลานิลนึ่งลุยสวนหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ติดกับเขื่อนน้ำอูนจึงสามารถท่องเที่ยวทางน้ำด้วยการพานักท่องเที่ยวล่องเรือเยี่ยมชมเกาะควาย และชมทัศนียภาพของเขื่อนน้ำอูนขึ้นไปชมพระอาทิตย์ตกเหนือเขื่อนน้ำอูนที่ภูล้อมข้าว