แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวบ้านดอนแดง

สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน

วัดป่าดอนแดง
วัดโพธิ์ศรี
หนองบ่อพันนา

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ชุมชน

บ้านกุดเรือคำ
บ้านกุดจิก
บ้านกุดเรือน้อย
โฮมสเตย์ แนะนำที่บ้านกุดจิก

 

ปฏิทินการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถีแต่ละช่วงฤดูกาล
หมู่บ้านดอนแดง อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

กิจกรรมท่องเที่ยว ช่วงกิจกรรม หมายเหตุ

1. กิจกรรมท่องเที่ยวเกี่ยวกับศาสนา

บุญเข้าพรรษา แห่เทียน ดอกไม้ กรกฎาคม
บุญข้าวประดับดิน กันยายน
บุญข้าวสาก ตุลาคม
บุญออกพรรษา ตักบาตรเทโว ตุลาคม
บุญกฐิน พฤศจิกายน
บุญประท้ายข้าวเปลือก ธันวาคม
บุญปีใหม่ มกราคม
2. กิจกรรมท่องเที่ยวเกี่ยวกับเทศกาล
เทศกาลท่องเที่ยวชุมชน “วันเนาลาวเด้อ”
กิจกรรมการแสดงที่ลานแสดงบ่อพันนา
เทศกาลกินปลาที่บ้านดอนแดง
อาหารอีสานบ้านเฮา
ฟ้อนรำลาวเด้อ เพลงที่แต่งเองโดยชุมชน
การแสดงดนตรีหมอลำ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
เมษายน 16 เมษายนของทุกปี
3. กิจกรรมท่องเที่ยวเกี่ยวกับศาสนาและความศรัทธา
เที่ยวตามรอยศาสนาต้นโพธิ์ศักดิ์สิทธิ์ ตลอดปี
เที่ยวชมวัดป่าบ้านดอนแดง ถิ่นธรรมชาติ ตลอดปี
4. กิจกรรมการท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิต
ชมวิถีชีวิตชาวบ้านดอนแดง ตลอดปี
ท่องเที่ยวชมฟาร์มตัวอย่างสวนเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดปี
ชมพระอาทิตย์ลับฟ้า ณ บ่อพันนา ตลอดปี
ขอพรบ่อน้ำ บ่ฮ้าง ที่มีความเชื่อ ตลอดปี
พิธีผูกข้อต่อแขนวัฒนธรรมอีสานที่เป็นเอกลักษณ์ ตลอดปี
เที่ยวแบบมีส่วนร่วม เรียนรู้การจักรสาน การทอผ้า การทำอาหารพื้นบ้าน เช่น น้ำผักหนอก เครื่องจักรสาน ตลอดปี
กิจกรรมล่องเรือชมบ่อฮ้าง บ่อพันนา ตลอดปี
5. กิจกรรมท่องเที่ยวแบบความเชื่อ
ไหว้รุกขเทวดาต้นมะขามร้อยปี ตลอดปี
ชมแหล่งกำเนิดต้นแดงประจำหมู่บ้าน ตลอดปี
6. กิจกรรมท่องเที่ยวการพักผ่อน
บ้านโฮมสเตย์สไตล์ลาวเด้อที่บ้านดอนแดง ตลอดปี
ล่องเรือชมปลาธรรมชาติ ตลอดปี
ท่องเที่ยวยชมป่าธรรมชาติ ผักหวานป่า ตลอดปี
ปั่นจักรยานชมวิถีชีวิตรอบบ่อฮ้าง ตลอดปี
เดินชมท้องทุ่งนาที่เป็นธรรมชาติดั้งเดิม ตลอดปี
7. กิจกรรม ชม ชิม ช้อป เทศกาลฤดูผลไม้อีสาน
ผลไม้อีสาน “หมากกล้วยน้อย” เอกลักษณ์โดดเด่น
ผลไม้อีสานอื่นๆ ตามฤดูกาล
กรกฏาคม – สิงหาคม
8. กิจกรรม ชม ชิม ช้อป เทศกาลอาหารอีสานและของฝาก
ลาบปลาที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน ตลอดปี
ขนมอีสานบ้านดอนแดง ตลอดปี
ชาสมุนไพรผักหนอก ตลอดปี
ผ้าขาวม้าลาวเด้อดอนแดง ตลอดปี
ผ้าย้อมเปลือกไม้ ตลอดปี
เครื่องจักรสานท้องถิ่น ตลอดปี
ผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าขาวม้า ตลอดปี

แผนธุรกิจสําหรับแพ็คเกจการท่องเที่ยว (บ้านดอนแดง)
แพ็คเกจการท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิต มี 3 รูปแบบ ดังนี้

แพ็คเกจการท่องเที่ยวแบบครึ่งวัน
แพ็คเกจการท่องเที่ยวแบบเต็มวัน
แพ็คเกตการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์บ้านดอนแดง

1. แพ็คเกจการท่องเที่ยวแบบครึ่งวัน

วันที่ เวลา กิจกรรมการท่องเที่ยว
วันแรก 09.00 น. 1. ตอนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาถึงศูนย์การท่องเที่ยวโดยชุมชนชาวบ้านดอนแดง
2. แนะนําการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชาวลาวเด้อ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่การท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิตวัฒนธรรมแบบอีสาน
3. ต้อนรับอาหารว่างด้วยขนมพื้นบ้าน เครื่องดื่มชา ผักหนอกที่เป็นเอกลักษณ์
09.30 น. พานักท่องเที่ยวไหว้สักการะวัดโพธิ์ศรีประจําหมู่บ้าน
10.00 น. พานักท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตหมู่บ้านและป่าผักหวานที่เป็นธรรมชาติ
11.00 น. นํานักท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น
– ชมการผลิตการทอผ้าขาวม้า เครื่องจักสาน
– สวนเศรษฐกิจพอเพียง
– การล่องเรือบ่อพันนา
12.00 น. รับประทานอาหารพื้นบ้าน
– เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชน ของฝากที่ระลึก
13.00 น. ปิดกิจกรรม
ค่าใช้จ่ายต่อท่าน เพียง 599 บาท ไม่รวมค่าบริการอย่างอื่นที่เพิ่มเติมกิจกรรมเข้ามา ค่าใช้จ่ายสำหรับแพ็คแกจ (ประมาณการเท่านั้น)

2. แพ็คเกจการท่องเที่ยวแบบเต็มวัน

วันที่ เวลา กิจกรรมการท่องเที่ยว
วันแรก 09.00 น. 1. ตอนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาถึงศูนย์การท่องเที่ยวโดยชุมชนชาวบ้านดอนแดง
2. แนะนําการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชาวลาวเด้อ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่การท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิตวัฒนธรรมแบบอีสาน
3. ต้อนรับอาหารว่างด้วยขนมพื้นบ้าน เครื่องดื่มชา ผักหนอกที่เป็นเอกลักษณ์
09.30 น. พานักท่องเที่ยวไหว้สักการะวัดโพธิ์ศรีประจําหมู่บ้าน
10.00 น. พานักท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตหมู่บ้านและป่าผักหวานที่เป็นธรรมชาติ
11.00 น. นํานักท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น
– ชมการผลิตการทอผ้าขาวม้า เครื่องจักสาน
– สวนเศรษฐกิจพอเพียง
12.00 น. รับประทานอาหารพื้นบ้าน
13.00 น. ชมการละเล่นแบบพื้นบ้าน
14.00 น. นำนักท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น
– ล่องเรือชมธรรมชาติบ่อพันนาที่สวยงาม
16.00 น. เยื่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชน ของฝากที่ระลึก
ค่าใช้จ่ายต่อท่าน เพียง 699 บาท ไม่รวมค่าบริการอย่างอื่นที่เพิ่มเติมกิจกรรมเข้ามา ค่าใช้จ่ายสำหรับแพ็คแกจ (ประมาณการเท่านั้น)

3. แพ็คเกจการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์บ้านดอนแดง

วันที่ เวลา กิจกรรมการท่องเที่ยว
วันแรก 09.00 น. 1. ตอนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาถึงศูนย์การท่องเที่ยวโดยชุมชนชาวบ้านดอนแดง
2. แนะนําการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชาวลาวเด้อ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่การท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิตวัฒนธรรมแบบอีสาน
3. ต้อนรับอาหารว่างด้วยขนมพื้นบ้าน เครื่องดื่มชา ผักหนอกที่เป็นเอกลักษณ์
09.30 น. พานักท่องเที่ยวไหว้สักการะวัดโพธิ์ศรีประจําหมู่บ้าน
10.00 น. นํานักท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น
– ชมการผลิตการทอผ้าขาวม้า เครื่องจักรสาร และลานวัฒนธรรม บ้านดอนแดง ณ บ่อพันนา
11.00 น. กิจกรรมการแสดงต้อนรับ ณ ลานกิจกรรม
12.00 น. รับประทานอาหารพื้นบ้าน
13.00 น. เข้าพักที่โฮมสเตย์ชุมชน
14.00 น. นำนักท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น
– เดินป่าชมผักหวานธรรมชาติ
– ล่องเรือชมบ่อพันนา
16.00 น. เข้าที่พักโฮมสเตย์และพักผ่อนตามอัธยาศัย และรอชมพระอาทิตย์ลับฟ้าอันงดงามที่บ่อพันนา
20.00 เข้าที่พักโฮมสเตย์และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง 06.00 น. ตักบาตรข้าวเหนียว
07.00 น. ปั่นจักรยานชมวิถีชีวิตชุมชน วิถีชีวิตรอบๆ หมู่บ้านและชมพระอาทิตย์แจ่มใส ที่บ่อฮ้างด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้านที่สวยงาม
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าอาหารอีสาน
10.00 น. กิจกรรมวิถีชีวิตการหาปลาของชาวบ้านดอนแดงที่บ่อน้ำพันนาโดยนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมการหาปลา
12.00 น. รับประทานอาหารพื้นบ้าน ณ ลานกิจกรรมบ่อพันนา และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชน
13.00 น. ส่งนักท่องเที่ยวขึ้นรถ สร้างความประทับใจ และของที่ระลึก
ค่าใช้จ่ายต่อท่าน เพียง 1,299 บาท ไม่รวมค่าบริการอย่างอื่นที่เพิ่มเติมกิจกรรมเข้ามา ค่าใช้จ่ายสำหรับแพ็คแกจ (ประมาณการเท่านั้น)