แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวบ้านน้ำพุงสามัคคี

โปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน : บ้านน้ำพุงสามัคคี

สักการะพญาเต่างอยไหว้พระธาตุเจดีย์กัสปะชยมงคลที่บ้านน้ำพุงสามัคคี มีสถานที่ท่องเที่ยว สำคัญคืออนุสาวรีย์
พญาเต่างอยซึ่งเป็นที่เชื่อกันว่าให้โชคลาภแก่ผู้ที่ชอบเสี่ยงโชคข้ามฝั่งแม่น้ำพุงไปมีพระธาตุกัสปะชยมงคลซึ่งภายในบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุเป็นที่นับถือ ชาวบ้านที่นี่มีอาชีพปลูกข้าวโพด,มะเขือเทศเพื่อส่งโรงงานโครงการหลวงดอยคำพวกเขาจึงประยุกต์วิถีชีวิตมาเป็นฟ้อนเก็บข้าวโพดมะเขือเทศเป็นการแสดงประจำหมู่บ้าน ผลิตภัณฑ์เด่นของที่นี่คือไม้กวาด อาหารที่สำคัญคือลาบปลาหัวแข็ง นอกจากนั้นยังมี โฮมสเตย์ ให้นักท่องเที่ยวเข้าใช้บริการได้