แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวบ้านนาแก้ว

วัดยอดจำธาร
พ่อยักแม่ยักษ์

ล่องแก่ง
ชมผลิตภัณฑ์ชุมชน
ไหว้ศาลปู่ตา
Homestay 20หลัง